Now showing items 1-5 of 5

  • A Discourse analysis of communicative actions of strategy practitioners on social media 

   Vatanartiran, Ömer (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, sosyal medyada etkileşim içinde bulunan strateji profesyonellerinin kendilerini ve strateji yaklaşımlarını ifadelerinin söylem analizidir. Dijital iletişim teknolojilerine kadar akademisyenler, gurular, ...
  • Agile innovation across firm boundaries 

   Kiziltunç, Mehmet Kerem (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Programlar Enstitüsü, 2019-11-20)
   Çevik süreçler zaman baskısı altında yenilikçi ürün geliştirmede artan bir yaygınlık kazanırken örgütler dış ortaklarla çalışmakta da fayda görmekteler. Bu kalitatif çalışmada, firmalar-arası yenilik, dinamik kabiliyetler ...
  • Innovation in mobile gaming, an actor network theory account on translation 

   Gemicioğlu, Tolga (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-20)
   Bu tez mobil oyun alanında inovasyon süreçlerini araştırır. Mobil oyunlar video oyunlarının bir alt sektörü olarak değerlendirirlir. Bu sektör 2000'li yılların başında marjinal bir iş alanı iken 2015 yılında 35 milyar ...
  • Institutional transformation and corporate governance implications in Turkish banking industry 

   Tigrel, Elvin (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Küreselleşme ve sermayenin serbest dolaşımı arttıkça firmalar, yöneticiler, çalışanlar,yatırımcılar ve devletler için yeni ihtiyaçlar doğmaya başladı. Bu nedenle güvenilir bir yatırım ortamı yaratmak, OECD, İMF ve Dünya ...
  • Scientific collaboration networks: Knowledge diffusion and fragmentation in Turkish management academia 

   Özel, Bülent (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasının genel odağı, bilimsel bilginin yayınımı ile ortak bilimsel çalışmalarla gözlemlenebilen sosyal ağ yapıları arasındaki etkileşimler üzerinedir. Tez çalışması bu çerçevede, alana farklı, ama ilintili ...