Now showing items 1-1 of 1

    • Ebû İshâk es-Saʻlebî`nin el-Keşf ve`l-beyân adlı eserinde Esbâb-ı Nüzûl 

      Çabuk, Rukiye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-02)
      Bu çalışmada; h. V. asırda yaşamış Ebû İshâk es-Saʻlebî 'nin `el-Keşf ve'l-Beyân` adı ile bilinen eserinde esbâb-ı nüzûle yaklaşımı ele alınmaktadır. Bunun neticesinde Ebû İshâk es-Saʻlebî 'yi daha yakından ...