Now showing items 1-20 of 39

  • 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri 

   Günbaş, Savaş (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   II ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ XV. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN SADIKİ'NİN ŞİİRLERİ Savaş GÜNBAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami ECE 2003 - Sayfa: V + 98 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Selami ECE : Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ : Doç. Dr. Turgut KARABEY ...
  • 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri 

   Günbaş, Savaş (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   II ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ XV. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN SADIKİ'NİN ŞİİRLERİ Savaş GÜNBAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami ECE 2003 - Sayfa: V + 98 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Selami ECE : Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ : Doç. Dr. Turgut KARABEY ...
  • 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri 

   Günbaş, Savaş (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   II ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ XV. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN SADIKİ'NİN ŞİİRLERİ Savaş GÜNBAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami ECE 2003 - Sayfa: V + 98 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Selami ECE : Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ : Doç. Dr. Turgut KARABEY ...
  • 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri 

   Günbaş, Savaş (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   II ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ XV. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN SADIKİ'NİN ŞİİRLERİ Savaş GÜNBAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami ECE 2003 - Sayfa: V + 98 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Selami ECE : Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ : Doç. Dr. Turgut KARABEY ...
  • 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri 

   Günbaş, Savaş (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   II ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ XV. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN SADIKİ'NİN ŞİİRLERİ Savaş GÜNBAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami ECE 2003 - Sayfa: V + 98 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Selami ECE : Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ : Doç. Dr. Turgut KARABEY ...
  • Abdi Camasb-name (İnceleme-metin) 

   Karademir, Mahmut (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET DOKTORA TEZİ ABDI, CÂMASB-NÂME ( İNCELEME-METİN) Mahmut KARADEMİR Danışman : Doç.Dr. Turgut KARABEY 2001' SAYFA: 504 Jüri: Doç Dr. Turgut KARABEY Abdi'nin Câmasbnâme'si yerli ve yabancı araştırmacılar ...
  • Abdi Camasb-name (İnceleme-metin) 

   Karademir, Mahmut (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET DOKTORA TEZİ ABDI, CÂMASB-NÂME ( İNCELEME-METİN) Mahmut KARADEMİR Danışman : Doç.Dr. Turgut KARABEY 2001' SAYFA: 504 Jüri: Doç Dr. Turgut KARABEY Abdi'nin Câmasbnâme'si yerli ve yabancı araştırmacılar ...
  • Abdi Camasb-name (İnceleme-metin) 

   Karademir, Mahmut (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET DOKTORA TEZİ ABDI, CÂMASB-NÂME ( İNCELEME-METİN) Mahmut KARADEMİR Danışman : Doç.Dr. Turgut KARABEY 2001' SAYFA: 504 Jüri: Doç Dr. Turgut KARABEY Abdi'nin Câmasbnâme'si yerli ve yabancı araştırmacılar ...
  • Abdi Camasb-name (İnceleme-metin) 

   Karademir, Mahmut (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET DOKTORA TEZİ ABDI, CÂMASB-NÂME ( İNCELEME-METİN) Mahmut KARADEMİR Danışman : Doç.Dr. Turgut KARABEY 2001' SAYFA: 504 Jüri: Doç Dr. Turgut KARABEY Abdi'nin Câmasbnâme'si yerli ve yabancı araştırmacılar ...
  • Abdi Camasb-name (İnceleme-metin) 

   Karademir, Mahmut (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET DOKTORA TEZİ ABDI, CÂMASB-NÂME ( İNCELEME-METİN) Mahmut KARADEMİR Danışman : Doç.Dr. Turgut KARABEY 2001' SAYFA: 504 Jüri: Doç Dr. Turgut KARABEY Abdi'nin Câmasbnâme'si yerli ve yabancı araştırmacılar ...
  • Edirneli Şâhidî`nin Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşak) Mesnevisi: İnceleme-Tenkitli metin 

   Erbay, Nazire (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Edirneli Şâhidî, 15. yüzyıl Divan edebiyatı şairlerindendir. Kaynaklarda hakkında yeterince bilgi bulunmayan şairin, Osmanlı şehzadelerinden Cem Sultan'ın Rodos'a gidişine kadar, yanında yer aldığı fakat bu ...
  • Edirneli Şâhidî`nin Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşak) Mesnevisi: İnceleme-Tenkitli metin 

   Erbay, Nazire (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Edirneli Şâhidî, 15. yüzyıl Divan edebiyatı şairlerindendir. Kaynaklarda hakkında yeterince bilgi bulunmayan şairin, Osmanlı şehzadelerinden Cem Sultan'ın Rodos'a gidişine kadar, yanında yer aldığı fakat bu ...
  • Edirneli Şâhidî`nin Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşak) Mesnevisi: İnceleme-Tenkitli metin 

   Erbay, Nazire (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Edirneli Şâhidî, 15. yüzyıl Divan edebiyatı şairlerindendir. Kaynaklarda hakkında yeterince bilgi bulunmayan şairin, Osmanlı şehzadelerinden Cem Sultan'ın Rodos'a gidişine kadar, yanında yer aldığı fakat bu ...
  • Edirneli Şâhidî`nin Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşak) Mesnevisi: İnceleme-Tenkitli metin 

   Erbay, Nazire (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Edirneli Şâhidî, 15. yüzyıl Divan edebiyatı şairlerindendir. Kaynaklarda hakkında yeterince bilgi bulunmayan şairin, Osmanlı şehzadelerinden Cem Sultan'ın Rodos'a gidişine kadar, yanında yer aldığı fakat bu ...
  • Mecmuatü`n-Nezair`in yeni bir nüshası 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 15.yy şairlerinden Ömer Bin Mezid'in yazmış olduğu Mecmuatü'n-Nezair adlı metin konu edinilniştir.İki bölümden oluşan eserin Mecmuatü'n-Nezair Üzerine Bazı Notlar başlığını taşıyan ilk bölümde ...
  • Mecmuatü`n-Nezair`in yeni bir nüshası 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 15.yy şairlerinden Ömer Bin Mezid'in yazmış olduğu Mecmuatü'n-Nezair adlı metin konu edinilniştir.İki bölümden oluşan eserin Mecmuatü'n-Nezair Üzerine Bazı Notlar başlığını taşıyan ilk bölümde ...
  • Mecmuatü`n-Nezair`in yeni bir nüshası 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 15.yy şairlerinden Ömer Bin Mezid'in yazmış olduğu Mecmuatü'n-Nezair adlı metin konu edinilniştir.İki bölümden oluşan eserin Mecmuatü'n-Nezair Üzerine Bazı Notlar başlığını taşıyan ilk bölümde ...
  • Mecmuatü`n-Nezair`in yeni bir nüshası 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 15.yy şairlerinden Ömer Bin Mezid'in yazmış olduğu Mecmuatü'n-Nezair adlı metin konu edinilniştir.İki bölümden oluşan eserin Mecmuatü'n-Nezair Üzerine Bazı Notlar başlığını taşıyan ilk bölümde ...
  • Selçuklular`dan Safeviler`e Sa`d-Çukuru 

   Geyikoğlu, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-26)
   ÖZET DOKTORA TEZİ SELÇUKLULAR'DAN SAFEVİLER'E SA'D-ÇUKURU Hasan GEYİKOĞLU Danışman: Prof.Dr. Enver KONUKÇU 1998 - Sayfa: 284 Jüri: Prof.Dr. Enver KONUKÇU Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Araş ...
  • Selçuklular`dan Safeviler`e Sa`d-Çukuru 

   Geyikoğlu, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-26)
   ÖZET DOKTORA TEZİ SELÇUKLULAR'DAN SAFEVİLER'E SA'D-ÇUKURU Hasan GEYİKOĞLU Danışman: Prof.Dr. Enver KONUKÇU 1998 - Sayfa: 284 Jüri: Prof.Dr. Enver KONUKÇU Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Araş ...