Now showing items 1-2 of 2

  • Çıldır Sancağı (1830-1877) 

   Kucak, Ömer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-12-16)
   Bu çalışmada, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı neticesinde eyalet vasfını yitirip Erzurum Eyaleti'ne tâbi bir sancak olarak Taşra idaresinde yer alan Çıldır Sancağı'nın, 1830-1877 tarihleri arasındaki sosyal ve ...
  • Tuğlukşahlar Devleti 

   Bilal, Metin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada, Karavna Türklerinden olan Tuğlukların Gazi Melik önderliğinde Hindistan'da kurdukları Tuğlukşahlar Devleti ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kurucu Sultan Gazi Melik'in Giyâseddin unvanıyla ...