Now showing items 1480-1485 of 1485

  • Zekatın ekonomik hayata ve devlet bütçesine etkisi 

   Hussein, Mohammed Younus (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Devlet bütçesi açısından önemli bir gelir kaynağı sayılan ve İslam dininin temel emirlerinden biri olan zekât bu çalışmada incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın amacından ve yönteminden bahsedilerek ...
  • Zeki Demirkubuz sinemasında ataerkillik söylemi Bulantı filminin göstergebilimsel bir incelemesi 

   Sariyildiz, Gülşah (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-11)
   Ülkemizde sinema ortamı, uzun bir aranın ardından 1990'lı yıllarda yeniden hareketlenmeye başlamış, sinemanın dili çözülerek seyirci ilk kez sanat filmi perspektifiyle, dokusu Yeşilçam sinemasından farklı, 'Yönetmen ...
  • Zeugma mozaik ve duvar resimlerinde giysi ve aksesuar 

   İzgi, İrem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsanoğlunun tarih öncesinden günümüze kültürel mirasının parçalarından olan dini inançları, giyim kuşam gelenekleri ve yaşadıkları mekânı güzelleştirme çabasının birlikte görüldüğü Zeugma mozaik ve duvar resimleri, ...
  • Zeynü`l-Ahbâr`ın tercüme ve değerlendirilmesi 

   Alkan, Öznur (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ortaçağ Klasik Tarih yazım anlayışına göre yazılan eserler, aktarmak istedikleri bilgilerde bütünlük sağlamak için önceki tarihî olaylar hakında kısaca bilgiler vermeye çalışmaktadır. Zeynü'l-Ahbâr'da, Ortaçağ ...
  • Zorunlu göçe maruz kalan Suriyelilerin Türkiye`de yaşadıkları barınma sorunları: Kilis örneği 

   Dokuyucu, Erkan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-11)
   Göç insanlık tarihi kadar eski toplumsal bir olgudur. Tarihin hemen her evresinde farklı sebeplerden dolayı meydana gelen göçler, daha iyi bir yaşantı sürme temel amacına odaklanmıştır. 2011 yılında Suriye'de başlayan ...
  • Zümrüd ü Anka salnamesi 

   Sevinç, Sinan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı tarihi, teşkilatı, biyografileri, coğrafyasıyla ilgili ilk salname 1263 (1847) yılında Ahmed Vefik Efendi tarafından, Hayrullah ve Ahmed Cevdet Efendilerin yardımları ve sadrazam Büyük Reşit Paşa'nın emri ile ...