Now showing items 1-6 of 6

  • Çağdaş kalite yönetimi-Ankara metrosunda kalite güvence yönetiminin (ISO 9002) uygulanabilirliği ve kullanıcılar üzerindeki etkileri 

   Duman, Niyazi (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÇAĞDAŞ KALİTE YÖNETİMİ - ANKARA METROSUNDA KALİTE GÜVENCE YÖNETİMİNİN (ISO 9002) UYGULANABİLİRLİĞİ VE KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Niyazi DUMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1998 ...
  • ISO 9000 standartları ve bir ilköğretim okulunda uygulaması 

   Tanriverdi, Sevtap (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ISO 9000 STANDARDLARI VE BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA UYGULAMASI (Yüksek Lisans Tezi) Sevtap TANRIVERDİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 2002 ÖZET Kalite yönetimi, pratik bir yönetim uygulamasıdır. Bu yönetimde ...
  • Kalite yönetiminde altı sigma yaklaşımı 

   Gür, İzzettin İlker (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE YÖNETİMİNDE ALTI SİGMA YAKLAŞIMI (Yüksek Lisans Tezi) İzzettin İlker GÜR GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos 2003 ÖZET Günümüz rekabet koşullarında kalite şirketlerin yönetim sistemlerinin temel aldığı ...
  • Kalite yönetiminde hata türü ve etkileri analizi 

   Gül, Belma (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE YÖNETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (Yüksek Lisans Tezi) Belma GÜL GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2001 ÖZET Toplam Kalite Yönetimi'nde hata önleme yaklaşımları esas alınmaktadır. Hata ...
  • Kalite yönteminde Taguchi felsefesi 

   Hamzaçebi, Coşkun (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE YÖNETİMİNDE TAGUCHI FELSEFESİ (Yüksek Lisans Tezi) Coşkun HAMZAÇEBİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz 2000 ÖZET Kalite kavramının geçmişten günümüze kadar aldığı tanımlar ve geçirdiği evrimler ...
  • Yapı üretim sürecinde kalite yönetimi- termal otel yapısı kalite yönetimi analiz modeli 

   Karadag Yaman, Seda (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Termal otel yapıları gibi karmaşık nitelikli yapıların üretiminde, farklı uzmanlık alanlarının birlikte koordineli çalışması, birçok verinin aynı anda üretim sürecine girdi oluşturması sistematik bir yönetim anlayışının ...