Now showing items 1-8 of 8

  • Çağdaş kalite yönetimi-Ankara metrosunda kalite güvence yönetiminin (ISO 9002) uygulanabilirliği ve kullanıcılar üzerindeki etkileri 

   Duman, Niyazi (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÇAĞDAŞ KALİTE YÖNETİMİ - ANKARA METROSUNDA KALİTE GÜVENCE YÖNETİMİNİN (ISO 9002) UYGULANABİLİRLİĞİ VE KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Niyazi DUMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1998 ...
  • ISO 9000 kalite güvence sistemi ve ISO 9002 standardının uygulanması 

   Keskin, Gürsan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ (Yüksek Lisans Tezi) Gürsan KESKİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 1999 ÖZET Eğer ürün spesifikasyonları müşteri beklentilerini karşılamıyorsa etkin bir Kalite Güvencenin ...
  • ISO 9000 kalite güvence sisteminin toplam kalite yönetimi üzerindeki etkisinin araştırılması 

   Çay, Hüsamettin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Yüksek Lisans Tezi) Hüsamettin ÇAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2001 ÖZET Bu çalışmada, ISO 9000 Kalite Güvence ...
  • ISO 9000 ve AQAP 100 kalite güvence standartlarının karşılaştırılması 

   Subaşi (Turunç), Fahriye (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ISO 9000 VE AQAP 100 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, (Yüksek Lisans Tezi) FAHRİYE (TURUNÇ) SUBAŞI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2000 ÖZET Savunma sanayisine üretim yapan kuruluşlarda, ...
  • Kalite güvence sisteminin böbrek taşı kırma cihazı imal eden işyerinde uygulanması ve sonuçlarının gözlenmesi 

   Özer, Denizhan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN BÖBREK TAŞI KIRMA CİHAZI İMAL EDEN İŞ YERİNDE UYGULANMASI VE SONUÇLARININ GÖZLENMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Denizhan ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS 2001 ÖZET Kuruluşlar ...
  • Kalite güvencesi sistemi 

   Serin, Nesrin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ VE ISO 9000 (Yüksek Lisans Tezi) Nesrin SERİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 1996 ÖZ ISO 900ü kalite sistem standardı gerek etkisi, gerekse faaliyet alanının uluslararası olması ...
  • Kalite güvenliği sistemi 

   Gündüz, Atila (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE GÜVMLİĞİ SİSTEKİ (Yüksek Lisans Tezi) At ila GÜNDÜZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL, 1991 ÖZ Bu çalışmada kalite, kalite kontrol, toplam kalite kontrol ve kalite güvenliği 'nin tanımları ...
  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ISO 9000 kalite güvence sistemlerinin uygulanabilirliği 

   Özcan, Güngör (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ (Yüksek Lisans Tezi) Güngör ÖZCAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1997 ÖZET Bu tezin amacı, Türkiye'deki ISO ...