Now showing items 1-11 of 11

  • Bilgisayarlı sayısal denetimli takım tezgahlarında değişik işleme koşullarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi 

   Özses, Burçak (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   BİLGİSAYAR SAYISAL DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARINDA DEĞİŞİK İŞLEME KOŞULLARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (Yüksek Lisans Tezi) Burçak ÖZSES GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2002 ÖZET Bu çalışmada, bilgisayar ...
  • CNC frezelemede alternatif başlama noktaları ve işlem basamaklarına göre zaman analizi 

   Pinar, Ahmet Murat (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   CNC FREZELEMEDE ALTERNATİF BAŞLAMA NOKTALARI VE İŞLEM BASAMAKLARINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ (Yüksek Lisans Tezi) Ahmet Murat PİNAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos 2000 ÖZET Bu çalışmada, Dyna Myte 2900 Dik ...
  • CNC tel erozyon tezgahına bilgisayar destekli parça programı hazırlama 

   Solak, Bilal (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, SODICK APT II A adlı CNC tel erezyon tezgahı için CNC parça programı hazırlayan bir paket program geliştirilmiştir. Hazırlanan prog ram AutoLİSP dilinde yazılmıştır. AutoCAD ortamında çizilmiş iki boyutlu ...
  • Endüstride nümerik kontrollü takım tezgahları (NC) 

   Bozdemir, Mehmet (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Nümerik kontrolün takım tezgâhlarına uygulanması çağımız teknolojisinin önemli adımlarındandır. Modern teknolojinin bu yeni adımı kısa zamanda ülkemiz endüstrisine de girmiş bulunmaktadır. Kalkınmış ülkeler NC kullanımını ...
  • Freze tezgahında gerinim ölçme esaslı, bilgisayar bağlantılı dinamometrenin tasarımı ve imalatı 

   Dönertaş, M. Ali (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   FREZE TEZGAHINDA GERİNİM ÖLÇME ESASLI, BİLGİSAYAR BAĞLANTILI DİNAMOMETRENİN TASARIMI VE İMALATI (Doktora Tezi) M.A1İ DÖNERTAŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 1999 ÖZET Klasjk iiretim^öatemjeri içerisinde ...
  • Geleneksel takım tezgahlarının PLC yardımıyla programlanabilir hale dönüştürülmesi 

   Külekci, Mustafa Kemal (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   GELENEKSEL TAKİM TEZGAHLARININ PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Doktora Tezi) Mustafa Kemal KÜLEKÇİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2000 ÖZET Bilgisayar destekli imalat sistemleri ...
  • Ng bir takım tezgahının CNC bir takım tezgahına dönüştürülmesi 

   Üstün, Oğuz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   NC BİR TAKIM TEZGAHININ CNC BİR TAKIM TEZGAHINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Oğuz USTUN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 1999 ÖZET Bu çalışmada nümerik kontrollü bir takım tezgahının bilgisayar kontrollü ...
  • Takım tezgahlarında kesme sürecinin incelenmesi 

   Duran, Abdullah (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TAKIM TEZGAHLARINDA KESME SÜRECİNİN İNCELENMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Abdullah DURAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KASIM 1990 ÖZ Takım tezgahlarında kullanılan kesicilere, gel işen teknolojiye bağlı olarak hergün ...
  • Takım tezgahlarında kullanılan hız mekanizmalarının bilgisayar destekli kinematik tasarımı 

   Eldem, Cengiz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TAKIM TEZGAHLARINDA KULLANILAN HIZ MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİNEMATİK TASARIMI (Yüksek Lisans Tezi) Cengiz ELDEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 1995 OZ Bu çalışmada, Takım Tezgahlarına uyarlanan, ...
  • Takım tezgahlarının yapay zeka tekniklerine dayalı sistematik tasarımı 

   Bozdemir, Mustafa (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TAKIM TEZGAHLARININ YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNE DAYALI SİSTEMATİK TASARIMI ( Doktora Tezi ) Mustafa BOZDEMİR GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz 2003 ÖZET Takım tezgahlarının mekanik sistem yapılarının tasarımı ...
  • Takım ve matkap tezgahının çizimi, tasarımı ve teknolojisi 

   Saatsaz Mağrebi, Naser (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   i... TAKIM VE MATKAP TEZGAHININ CIZIMI, TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) NASER-SAATSAZ MA?REBİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 1996 ÖZET Bu araştırma takım tezgahlan ile İlgili bütün tasarımlar ...