Now showing items 1-1 of 1

    • Karar verme sürecinde bulanık mantık bazlı oyun teorisi uygulamaları 

      Aplak, Hakan Soner (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Karar süreci karmaşıklık ve belirsizlik içeren bir süreçtir. Rekabet ortamında bulunan organizasyonların varlığını devam ettirmesi bu sürecin etkin kullanımına bağlıdır. Tezin amacı, karar verme sürecinde bulanık mantık ...