Now showing items 1-3 of 3

  • Altıgen ve kübik galyum nitrür ince tabakalarının raman özellikleri 

   Tan, Yeşim (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ALTIGEN VE KÜBİK GALYUM NİTRÜR İNCE TABAKALARININ RAMAN ÖZELLİKLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Yeşim TAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 2003 ÖZET Bu çalışmada, lll-V yarıiletkenlerden olan GaN üst tabakasının ...
  • Grup III-V bileşik yarı iletkenlerde AFM yüzey karakterizasyonu 

   Çörekçi, Süleyman (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   MOCVD ile safir alttaş üzerine büyütülen AlN, GaN tampon malzemelerin ve AlGaN/(AlN)/GaN heteroyapıların yapısal, morfolojik ve optik özellikleri araştırıldı. Numunelerin karakterizasyonu için XRD, AFM ve PL teknikleri ...
  • RF magnetron sputter sistemi ile pasif devre elemanı rezistör üretimi ve karakterizasyonu 

   Sönmez, Kemal Berk (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-20)
   Monolitik mikrodalga tümleşik devreler (MMIC), radar ve elektronik harp uygulamalarının temel yapıtaşını oluşturan mikrodalga parçaların hemen hepsinde kullanımı mevcut olan, günümüzün kritik teknolojileri arasında ...