Now showing items 1-3 of 3

  • Bir dirichlet-türü problemin sembolik hesaplama kuramında çözümünün hesaplanması 

   Güyer, Tolga (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   BİR DDRICHLET-TÜRÜ PROBLEMİN SEMBOLİK HESAPLAMA KURAMINDA YAKLAŞIK ÇÖZÜMÜNÜN HESAPLANMASI (Doktora Tezi) Tolga GÜYER GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2002 ÖZET Bu tez çalışmasında, integral geometri için ...
  • Lineer olmayan dalga denkleminin yerel olmayan çekicisinin varlığı için etkin bir metod 

   Katipoğlu, Gözde (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde literatürde var olan lineer olmayan dalga denklemlerinin yerel olmayan çekicisinin varlığı üzerine çalışılmıştır. Birinci bölümde ele alınan başlangıç değer problemi tanımlanmış ve bu alanda yapılmış çalışmalar ...
  • Varyasyonel metod 

   Efekan, Gülriz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, mühendislikteki uygulamalarda kullanılan varyasyonelhesap ve varyasyonel analizin belli bazı metodları ele alınmıştır. Bunlar,Euler Metodu, Ritz Metodu, Kantrowich ve Galerkin metodlarıdır. Ayrıcabu denklemlerin ...