Now showing items 1-20 of 588

  • Türkiye'de depremler ve sosyo-ekonomik etkileri (1923-1950) 

   Atar, Ayşe Nisa (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Türkiye'de üç önemli fay hattı bulunmaktadır. Bunlar Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattıdır. Tarihsel süreçte bahsi geçen fay hatları birçok deprem üretmiş ve bu depremlerden ...
  • Temettüat kayıtlarına göre 19. yüzyıl ortalarında Kiraz/Kilas kazasının sosyo-ekonomik durumu (1844-1845) 

   Tütüncü, Aytaç (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar gelen zengin arşiv belgeleri içinde Temettüat Defterlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Temettüat defterleri 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik, ...
  • İnovasyon politikalarının Türkiye ekonomisine etkileri: Teknokent bölgeleri örneği 

   Kazaz, Görkem (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İNOVASYON POLİTİKALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: TEKNOKENT BÖLGELERİ ÖRNEĞİÇağımızda, teknolojilerin devamlı olarak değiştiği ve geliştiği kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanlar, değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni ...
  • Tasarruf açığı ve ar-ge harcamalarının orta gelir tuzağına etkileri: Seçilmiş OECD ülkeleri analizi 

   Kasa, Hicran (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   2000'li yılların başlarında kullanılmaya başlayan `Orta Gelir Tuzağı` kavramı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi başaramamış ve aynı kişi başına düşen milli gelir seviyesinde çok uzun yıllar takılı kalmış ülkeleri ...
  • Batılı tarihçilere göre Timur'un hayatı 

   Erbil, Oğuzhan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Timur hakkında yazılan ana kaynaklar, iki temel gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Timur ya da onun ardıllarının emriyle yazılan resmi kaynaklar ve Timur'un seferlerinde mağlup ettiği devletlere bağlı yazarların yazdığı ...
  • Kutadgu Bilig'de yüklem olan birleşik fiillerin istemi 

   Baylar, Gülfidan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Karahanlı Türkçesi döneminde, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig adlı eser bu çalışmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kutadgu Bilig'de yüklem olan birleşik fiiller ve istemleri incelenmiştir. ...
  • Muhtar Avezov'un `Abay Yolu` romanı incelemesi: Tarih-gerçeklik-metin merkezli bir çalışma. 

   Özben, Gülnur (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Muhtar Avezov'un Abay Yolu adlı ünlü eserini, kitabın gerçek dönemini de göz önünde bulundurarak inceledik. Avezov, adı geçen eseri önce Abay adı ile iki cilt olarak yayımlamıştır. Birinci kitap 1942 yılında, ikinci ...
  • Athlete brand image: Scale development and model test 

   Çıplak, Kevser (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Spor taraftarı ve izleyicilerin spora olan ilgisi ve spor tüketimi davranışları, sporun anaunsuru olan sporcuların imajından etkilenmektedir. Fiziksel görünümü beğeni toplayan,toplumda olumlu algılar oluşturan, sporla ...
  • Eski Türkçede fiillerin istemi (Valenz) 

   İlhan, İpek (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İstem kavramı, Lucien Tesniére tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bilim dünyasına tanıtıldığı günden beri ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu terim ilk kullanıldığında yalnızca fiillerle ilişkilendirilmiştir. Ancak ...
  • Spor yöneticilerinin risk alma eğilimleri ile özgüvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

   Mahken, Yunus (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırmanın amacı spor yöneticilerinin risk alma eğilimleri ve özgüvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Güney Marmara'da birçok profesyonel spor kulübü bulunması ve bölgede daha önce böyle bir çalışmanın ...
  • Amerikan Barış Gönüllüleri'nin İzmir'deki faaliyetleri (1962-1971) 

   Cesur, Sena (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   1960'larda Sovyet komünizmine duyulan sempati ve Amerikan karşıtlığı dünyada gittikçe artmıştır. Bu durumların önüne geçebilmek, devletlerin Amerikan sempatisi kazanması, Amerikan toplum yapısını ve Hıristiyanlık ...
  • 1990 yılından günümüze Türkiye'nin cari açık sorunu 

   Karahan, Hüseyin (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Son yıllarda cari açık sorunu Türkiye'nin en önemli yapısal sorunlarından biri haline gelmiştir. Bununla birlikte cari açığın artmasına sebep olan birçok faktör vardır. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye ...
  • Marka yaratma ve uluslararasılaşma süreçlerinde Turquality odaklı bir araştırma: Afgan halı sektörü örneği 

   Mohsıny, Yasar (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Günümüzde küreselleşme ile birlikte yaşanan değişim rüzgarları, tüm sektörlerietkilemekte ve rekabet boyutunda zorlu mücadeleleri beraberinde getirmektedir.İşletmelerin uluslararası arenada farklı ve özgün uygulamalar ile ...
  • Türk siyasi tarihinde milli selamet partisi (1972-1981) 

   Bayar, Beliz (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Türk Siyasi Tarihinde Milli Selamet Partisi (1972-1981)Milli Selamet Partisi (MSP), 1970'li yılların Türk siyasetinde önemli bir yer oluşturmuştur. 1969 yılında Necmettin Erbakan siyasete başlamış, ardından arkadaşlarıyla ...
  • Endüstri 4.0'ın lojistik sektörüne olan etkileri 

   Küçüktağ, Taha Burak (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Küreselleşme ile beraber teknolojik ve ekonomik gelişmeler meydana gelmiştir. Herişletmede olduğu gibi lojistik sektöründe de işletmeleri hatasız ve daha etkili çalışmakzorunda bırakılması küresel pazarların ortaya çıkması, ...
  • Davranışsal iktisat kapsamında enerji tüketimine etki eden faktörler: Manisa ili analizi 

   Aydoğdu, Eda (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada Manisa il sınırları içinde ikamet eden hane halklarının enerji tüketimine yönelik olarak hanelerde bulunan ve elektrik tüketen çeşitli eşyaların satın alım aşamalarında enerji tüketimi bakımından daha tasarruflu ...
  • İşletme stoklarının türkiye muhasebe standartlarına göre raporlanması: Bist 50 şirketleri üzerinde bir uygulama 

   Artun, Berk (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Uluslararası ticaret ve finansal raporlamada ortak bir dil oluşturmak amacıyla Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, işletmelerin finansal raporlamalarını ortak dil çerçevesinde oluşturulmasını sağlayarak ...
  • Suriyeli sığınmacıların kamu hizmetlerine erişime ilişkin algısı: İzmir örneği 

   Üstün, Tarık (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   2010 yılında Tunus'ta boy gösteren Arap Baharı hareketi Ortadoğu coğrafyasında önemli derecede değişim ve dönüşüm yaratmıştır. Suriye, bu hareketin etkilerini 2011 yılında hissetmiş ve bu durum Mart 2011'de ...
  • Dolar kuru ve Bist100 endeksi arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir analiz 

   Bayraktar Gümüşsoy, Serpil (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada Bist100 endeksi ile seçilen döviz kurları dolar ve Euro) arasındakinedensellik işlenmiştir. Çalışmaya bağımlı değişken olarak BİST100 endeksi bağımsızdeğişkenler olarak döviz kuru ve Euro kuru dahil edilmiştir. ...
  • Endüstri 4.0'ın insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarına etkisinin belirlenmesi: İzmir Organize Sanayi Bölgesi örneği 

   Beşer, Didem (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Endüstri 4.0 her geçen gün daha da önem kazanan bir kavram haline gelmiş, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte etki alanını arttırmıştır. Teknolojinin hayatımızın önemli bir parçası olması, insanların hayatını ...