Now showing items 1-6 of 6

  • 188 numaralı Denizli şeriyye sicilinde bulunan tereke kayıtlarının transkripsiyon ve değerlendirilmesi 

   Soyalp, Mehmet Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-13)
   Osmanlı sosyo-ekonomi tarihi için önemli kaynaklardan yer alan tereke defterleri yerel özelliklere ait pek çok bilgiyi barındırması nedeniyle önemli kaynaklardandır. Çalıştığımız tereke kaydı Şer'iyye sicili içerisinde ...
  • 1932-1942 yılları arasında Irak`taki siyasî gelişmeler 

   Noaman, Abdulmanaf Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
   Eğitim süresinin gelişmesi 1932-1942 arasında meydana gelen siyasî gelişmeye, dış ve iç siyasî sorunlarının çözümü için verilen büyük bir çaba ve bu yıllarda kral Faysal'ın üstüne gidip, Araplar ve Irak tarafından ...
  • Diyarbakır Şer`iyye Sicillerine göre kadınların metrukâtı (1739-1800) 

   Tunç, Duysal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Son zamanlarda ülkemizde sosyal tarih çalışmaları içerisinde tereke kayıtlarını esas alarak yapılan çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Söz konusu kayıtlar, Osmanlı Devleti'nde kadılar ya da askeri kassamlar tarafından ...
  • Hokand Hanlığı`nda bir Kırgız kadın general:Kurmancan Datka (1811-1907) 

   Keserci, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-10)
   XIX. yüzyılda Alay Hanışası unvanıyla bilinen, ömrü ve yaptığı etki ile Türkistan coğrafyasına mal olmuş, Türk tarihinin bilinen ilk kadın generali Kurmancan Datka'nın (1811-1907), hayatı ve siyasî faaliyetleri tezin ...
  • Osmanlı arşiv kayıtlarında Mahmudî Beyliği 

   Şen, Yağmur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Hoşab, Van Gölü'nün güneydoğusunda kurulmuş bir nahiyedir. Cumhuriyet döneminde adı Güzelsu olarak değiştirilmiştir. Van-İran yolu üzerinde yer alması buranın önemini artırmaktadır. Günümüzde idarî bakımdan fazla ...
  • Osmanlı Belgeleri ışığında Aşiret Mektebi 

   Duman, Esmer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Aşiret Mektebi, II. Abdülhamid döneminde öncellikle Arap aşiret çocukları için açılmış, daha sonra da Kürt ve Arnavut aşiret çocuklarının mektebe dâhil edildiği özel bir okuldur. Mektebin açılma sebebi, aşiret çocuklarının ...