Now showing items 1-8 of 8

  • Ahmed Günbay Yıldız`ın romanlarında gençlik sorunları 

   Ağirtaş, Hamit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-06)
   Ahmed Günbay Yıldız, Türk edebiyatının yaşayan ve günümüzde en çok okunan yazarlardan biridir. Şiir, roman ve deneme türlerinde eserler vermiştir. Asıl yükselişini romanla yapmıştır. Şimdiye kadar kırk dört roman kitabı ...
  • Ahmet Yesevî hakkında yazılmış romanlardaki halkbilimi unsurları 

   Baran, Rojbin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Asırlar öncesinde yaşamış bazı şahsiyetler vardır ki aradan yüzyıllar geçse de bu şahsiyetler ilim, irfan ve düşünce dünyamıza yön verirler. Bu şahsiyetlerden biri de şüphesiz Ahmet Yesevî'dir. Onun İslâmiyet'e ...
  • Altay Öktem romanlarında yeraltı edebiyatının izleri 

   Aslan, Fitnat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   ÖZETSert, eleştirel, aykırı ve genellikle müesses nizamlara karşı varolma çabalarının söylemi olan Yeraltı edebiyatı aynı zamanda argonun, küfrün, cinselliğin, sıradışılığın dışavurumudur. Bir başka deyişle Yeraltı edebiyatı, ...
  • Behiç Ak`ın çocuk kitaplarında muhteva 

   Alkan, Esra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-04)
   Çocuk edebiyatı, okul öncesi dönemden başlayarak çocuğun kitaplarla buluşmasını sağlayan, çocuğa yeni yaşantılar sunan, farklı dünyaların kapılarını aralayan; eğlenmelerine, öğrenmelerine, hayatı ve kendilerini keşfetmelerine ...
  • Bitlis türküleri üzerine bir inceleme 

   Karacar, Umut (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Türküler halk edebiyatının sözlü ürünleridir. Toplumu derinden etkileyen bir olay yaşandığında insanlar çalgı aletlerine sarılıp türküler yakmışlardır. Kullanılan çalgılar zaman içerisinde değişse de türküler her zaman ...
  • Kemal Tahir`in öykülerinde mizah 

   Sözer, İbrahim Veli (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   Daha çok romancılığıyla bilinen Kemal Tahir (1910-1973), pek çok edebi türde eser vermiş ve bu anlamda cumhuriyet devri Türk edebiyatında çok değerli bir isimdir. Kemal Tahir'in üretkenliği hemen her alanda olduğu ...
  • Toplumcu gerçekçi Türk şiirinde savaş (`40 kuşağı) 

   Erzen, Mehmet Arif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-26)
   İnsanlık tarihinin katı gerçeklerinden biri olarak savaş, dünü olduğu gibi bugünü de şekillendirmeye devam ederken yalnızca yeryüzündeki coğrafî paylaşımı, jeopolitik ve ekonomik dengeleri belirlemekle kalmaz. Siyasî‒askerî ...
  • Yeni insan dergisinin sistematik tahlili 

   Şaran Ergün, Melike (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bu çalışmada Türk edebiyatının 1960-70'li yılarının önemli süreli yayınlarından biri olan ve Celal Sılay tarafından Ocak 1963'ten Eylül 1971'e kadar 105 sayı olarak çıkarılan Yeni İnsan dergisi ele alınmıştır. ...