Total Visits

Views
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye`deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma489
Reklam ve reklamın tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi: Bir alan araştırması177
Güney Kore eğitim sistemi ile Türkiye eğitim sisteminin karşılaştırılması176
Sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları175
Kurumsallaştırılan İslam`a bir alternatif: DİAYDER örneği131
Türk yazılı basınında ensest haberlerin analizi: Cumhuriyet ve Yeni Şafak Gazetesi örneği130
Gündem belirleme kuramı çerçevesinde siyasal karar verme sürecine sosyal medya etkisinin incelenmesi112
E-ticaret ve Türkiye`deki durumu110
Okulöncesi eğitim programları içinde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri107
Ülkemizde tüketilen kahvaltılık gevrek ürünlerinin glisemik indeks ve protein sindirilebilirliklerinin in vitro gastrointestinal sistem ile incelenmesi107