Total Visits

Views
Borsa İstanbul`da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin finansal performans analizi10020
Demokrat Parti Dönemi tarım politikaları ve siyasi, sosyal, ekonomik hayata tesirleri: 1950-19608683
Kordon kanı seruloplazmin değerinin neonatal hiperbilirubinemi olgularının değerlendirilmesinde prediktif değeri7624
Suprapatellar yağ yastıkçığında ödem ve kitle etkisi bulunan olguların patellofemoral anatomik ölçümleri4946
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye`deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma4681
Thomas Hobbes`un devlet ve hukuk anlayışı4187
Ceviz ve ev yapımı alkol (Boğma rakı) tüketiminin öğrenme ve hafıza üzerine etkilerinin Morris Water Maze deneyleri ile incelenmesi3787
Türkiye Selçuklu Veziri Şemseddin Muhammed İsfahani (?-1249)3482
Lozan Barış Antlaşması`nın ticari, mali ve iktisadi hükümlerinin Türkiye ekonomisine etkileri ve doğurduğu sonuçlar3472
Prostat adenokarsinomu tanısında bazal hücre markırları: Yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin (HMWCK) ve P63 ekspresyonlarının karşılaştırılması3062