Now showing items 1-2 of 2

  • 19. yüzyıl Osmanlı idari yapısında Batı etkisi 

   İlhan, Mustafa (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Devleti'nde Tanzimat?la beraber hızlanan modernleşme, önceki yıllarda yaşanan değişimden usül ve mahiyet bakımından farklıydı. Bu çalışmanın konusuna kaynaklık eden Bürokratik yapılanmada yaşanan değişim sonunda ...
  • Karaman Ahkâm defterlerine göre Tanzîmât döneminde Bozkır kazâsı (1839 – 1876) 

   Köse, Tuğba (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11-21)
   ÖZETAhkâm Defterleri, Osmanlı tebaası arasındaki ihtilaflı konuların, yerel mahkemede çözülememesi ya da tatmin edici sonuç alınamaması üzerine, Divân-ı Hümâyûna aktarılan şikâyetlere çözüm üretmek ve adaleti sağlamak için ...