Now showing items 1-1 of 1

    • Abdî`nin Termîmü`l-İnkisâr adlı Mesnevisi (İnceleme-metin) 

      Oktar, Cafer (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
      Çalışmamız Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 2448 numaralı arşivden temin edilen Termîmü'l-İnkisâr adlı mesnevînin transkribe edilmesi ve incelenmesinden oluşmaktadır.Asıl kaynağını İslâmî unsurlardan ...