Now showing items 1-1 of 1

    • Ayetlerde icmal ve tafsil meselesi 

      Yildiz, Metin (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-02)
      İnsanlar için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak gönderilen Kur'an, içerik itibariyle kendisinde birçok hüküm barındırır. Bu hükümler, belli bir metin üslubu içerisinde tematik ve kronolojik olarak değil de karmaşık ...