Now showing items 1-1 of 1

    • Emrî Divanı sözlüğü (Bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük) 

      Turan, Veysi (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
      Klâsik Türk şiiri metinleri, günümüz okuyucuları için anlaşılma konusunda pek çok problemi barındırmaktadır. Bu sorunun birçok farklı boyutu vardır. O dönemde kullanılan dil ile günümüzde kullanılan dil arasında şekilsel ...