Now showing items 1-1 of 1

    • Johannes Brahms`ın, Lied`leri ve sanatsal özellikleri 

      Güzel, Evrim (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Johannes Brahms'ın, Lied'leri ve Sanatsal Özellikleri çalışmasında, sanatçının eserlerinin armonik, melodik ve şiirsel yapısı analiz edilerek sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Kaynak ve belge tarama yöntemleri ...