Now showing items 1-1 of 1

    • Süleymaniye Kütüphanesi 5790 no`lu şiir mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin) 

      Tekin, Cumali (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi (Yazma Bağışlar) 5790 numarada kayıtlı 70 varaktan oluşan şiir mecmuası incelenerek biçim ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuş, çevriyazısı yapılmıştır.Çalışmada mecmuada yer alan ...