Now showing items 139-158 of 183

  • Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat / kazanç oranı yardımı ile belirlenmesi ve bir uygulama 

   Özer, Özen (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sabit Oranlı Portföy Sigortası temelde riskli ve risksiz varlıktan oluşmaktadır. Portföydeki riskli varlık oranı `Sabit Çarpan` ve `Yastık Tutarı` parametreleri ile belirlenmektedir. Portföy sigortasında yatırımcıya önceden ...
  • Sabit oranlı portföy sigortasında modern portföy teorisi ve finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanımı önerisi 

   Büke, Mehmet Ata (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-25)
   Portföy sigortası, yatırımcıları piyasa düşüşlerinden korumak ve piyasa yükselişlerinde portföyün değerini artırmak için dünya çapında kullanılan bir stratejidir. Sabit oranlı portföy sigortası da bu konu başlığı altına ...
  • Scattering transfer matrix factorization based synthesis of resistively terminated LC ladder networks 

   Aydoğar, Zafer (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tezimde, direnç ile sonlandırılmış LC merdiven devrelerin sentezi için algoritmalar önerilmiştir. Bu algoritmalar saçılma transfer matrisi faktorizasyonuna dayanır. Alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ...
  • Scheduling pumped hydro-power resources under price and flow uncertainty 

   Metin, Seda Sibel (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hidroelektrik santraller kuruluşlarından bu yana sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere enerji piyasasında aktif bir rol üstlenmişlerdir. Temiz, yenilenebilir, pik taleplerine hızlı yanıt verebilen ve çevreyle ...
  • Secure loyalty cards in mobile 

   Veral, İbrahim Firat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, günümüzde kullanılan cihaz sayısı gittikçe artan NFC(Near Field Communication) teknolojisini ve artık birçok sektörde kullanılmaya başlayan QRCode teknolojisini kullanarak Sadakat Kartı uygulaması geliştirmeyi ...
  • Semi persistent radio resource allocation for machine type communications in 5g and beyond cellular networks 

   Haj Hussien, Zaid (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hücresel ağlarda makineler arası iletişimin hızlı büyümesi, çok büyük sayıda makine tipi iletişim aracının servis kalitesi gerekliliklerinin kısıtlı radyo kaynaklarıyla karşılanması zorluğunu da beraberinde getirmektedir. ...
  • Service granularity in service oriented architecture 

   Taşkin, Cihan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz teknolojisi beraberinde yenilikler getirmektedir. Bu yeniliklerden bir tanesi de Servis odaklı mimarilerdir. Servis odaklı mimarilerin hayatımıza girmesi ile birlikte optimum servis büyüklüğünü bulmak da önem ...
  • SISO - MIMO applications and analysis of visible light communications systems 

   Yeşilkaya, Anil (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelişen teknolojiler ve bilgiye olan hızlı ve artan gereksinimler nedeniyle kablosuz mobil haberleşmeye tahsis edilen radyo frekans (RF) bantlarının gittikçe ve hızla dolmakta ve bu nedenle de yavaş yavaş RF frekans bandının ...
  • Six sigma project evaluation under fuzziness in food industry 

   Şentürk, Özlenen (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz iş dünyası, üretim ve hizmet sektöründe sürekli gelişim halindedir. Ortak amaçları; en yüksek kaliteyi yakalamak, maliyetleri optimize ederek kar sağlamak ve elde edilen başarının sürdürülebilmesi için müşteri ...
  • Smart chatbot 

   Çifçi, Recep (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-25)
   Kelime anlamı olarak chat ve robot 'un kısaltmasıdır. Günümüzde ise chatbot 'u yapay zekanın ilkel hali yada ilk tohumları gibi görebilirsiniz. Chatbot bazı özel işlerinizi yaptırabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz ...
  • SOA based information system for diseases 

   Erol, Zeynep (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde hastaların ve hastalıklarının yönetimini amaçlayan bir bilgi sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu sistem, gerekli işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla örün hizmetlerini kullanan, hizmet odaklı mimari ...
  • Software cost estimation in the SOA age 

   Yilmaz Taşkin, Asli (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde yazılım maliyetini hesaplamak için birçok yazılım maliyet tahminleme modeli geliştirilmiştir. Yaptığımız araştırmada, servis odaklı mimarilerdeki servislerin geliştirme maliyetine odaklanılmıştır. Çalışmalarımızda ...
  • Solving linear equations with conjugate gradient method on openCL platforms 

   Sayin, Caner (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Grafik işlemci ünitesinin paralelleştirilmesi yüksek performanslı işlem gerektiren uygulamalarda çok büyük performans sağlar. Lineer cebirde bu tür uygulamalar olduğundan dolayı, bu potensiyelden bazı noktalarda yararlanmak ...
  • Somut olmayan kültür mirası `imaret geleneği` ve Osmanlı imaretleri 

   Gelir Çelebi, Azize (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-19)
   Bu tezde, Osmanlı Devleti'nde sosyal bir müessese ve bir hayır kurumu olan imaretler, farklı açılardan ele alınmaya çalışılmıştır. Öncelikle tezin ilk bölümünde Vakıf konusu ele alınmıştır. Vakıflar tarafından finanse ...
  • Somut olmayan kültürel miras kapsamında kuyumculuğun İstanbul örneğinde incelenmesi 

   Anmaç, Gülçin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kültürel miras kavramı, bu terimin ilk kullanılmaya başladığı süreçte sınırlı alanları tanımlarken, zamanla gelişen bakış açılarıyla, geniş bir perspektife taşınmış ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) tanımı giderek ...
  • Sparse channel estimation and data detection algorithms for OFDM-based underwater acoustic communication systems 

   Altabbaa, Mhd Tahssin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-05)
   Sualtındaki akustik sinyallerle haberleşme çokyollu yayılımdan dolayı çok ölçekli çok gecikmeli kanallara yol açmaktadır. Bu nedenle, kara tabanlı çözümler uygulanamamakta ve alıcı tarafında kuvvetli kanal kestirim teknikleri ...
  • Stock value prediction using machine learning and text mining 

   Çelikel, Ayşenur Dilara (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-28)
   Dijitalleşen dünyada sosyal medya, toplumun büyük kesimi tarafından sıklıkla kullanılan duygu, düşünce ve yaşama ait her türlü paylaşımın sağlandığı platformlardır. Twitter ise insanların düşünce ve duygularını paylaştığı ...
  • Structural study of gaba type a receptor:The effect of intrasubunit disulphide bridges on dynamics 

   Ayan, Meral (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Memeli beyninde yaygın bulunan 〖GABA〗_A reseptör ailesinin, α_1 β_2 γ_2 hakkında en fazla bilgi sahibi olunan üyesidir. 〖GABA〗_A R zengin farmakolojik aktivite göstermesine rağmen, spesifik moleküler yapısı hakkındaki ...
  • Structure prediction of human DAT and its binding analysis 

   Tatar, Gizem (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dopamin nörotransmiter ve reseptörleri, beyindeki sinir sisteminde görevli sinir hücrelerinde bilgi transferinden sorumlu olan hücre sinyal sürecinde büyük önem taşırlar. Parkinson hastalığı ve şizofreni gibi rahatsızlıkların ...
  • Structure prediction of TB rPOß and its mutations binding analysis 

   Dinçer, Erçin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tüberküloz bugün hala yüksek risk sınıfında bir hastalıktır. Verem tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç rifampisindir. Günümüzde biliyoruz ki bu ilacın TB üzerinde ki etki bölgesi RNA Polimerazdır. Yapılan araştırmalarda ...