Show simple item record

dc.contributor.advisorSüzen Demircioğlu, Yasemin
dc.contributor.authorKaraçiray, Zafer
dc.date.accessioned2021-05-07T07:48:48Z
dc.date.available2021-05-07T07:48:48Z
dc.date.submitted2019
dc.date.issued2019-11-19
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/595039
dc.description.abstractPolifosfazenler fonksiyonel gruplarla kolaylıkla ve çeşitli yöntemlerle reaksiyon verip farklı özellikte bileşikler oluşturabilmektedir. Polifosfazenlerin kontrollü ilaç salımı, enzim aktiviteleri, cerrahi malzemeler, hidrofob-hidrofil malzemeler, sıvı kristal olarak teknolojik ürünler, sensörler, termal dayanıklı malzemeler, iyon transfer membranlar, katalizör destek vb. uygulamaları bulunmaktadır. Bundan dolayı çalışma alanları zamanla gelişen bileşiklerdir. Bu çalışmada, o-dianisidin ve 3,3'-diaminobenzidin türevli bazı polifosfazen bileşiklerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması amaçlanmıştır. Çöktürme polimerizasyonu yöntemine göre, o-dianisidin ve 3,3'-diaminobenzidin monomerleri ile trimer (N₃P₃Cl₆) ve tetramer'in (N₄P₄Cl₈) farklı oranlarda reaksiyonlarından siklomatriks yapıda polifosfazen mikro/nanoküreler elde edilmeye çalışılmıştır. Bunlardan o-dianisidin-trimer (ters oran) denemesi ve 3,3'-diaminobenzidin-tetramer (düz oran) denemeleri dışındaki diğer denemelerden mikro/nanoküreler sentezlenmiştir. Oluşan ürünlerin yapıları SEM, FT-IR ve XRD spektral yöntemleri ile analiz edilerek karakterizasyonları yapılmıştır.
dc.description.abstractPolyphosphazenes can react with functional groups easily and by various methods to form compounds of different properties. Controlled drug release of polyphosphazenes, enzyme activities, surgical materials, hydrophobic-hydrophilic materials, technological products as liquid crystals, sensors, thermal resistant materials, ion transfer membranes, catalyst support etc. applications. Therefore, the fields of study are compounds that develop over time. In this study, the synthesis and structure of some polyphosphazene compounds derived from o-dianisidine and 3,3'-diaminobenzidine are aimed. According to the precipitation polymerization method, it was tried to obtain cyclomatrix polyphosphazene micro/nano spheres in different ratios from the reactions of o-dianisidine and 3,3'-diaminobenzidine monomers and trimer (N₃P₃Cl₆) and tetramer (N₄P₄Cl₈). Of these, microspheres were synthesized from the other experiments except o-dianisidine-trimer (reverse ratio) and 3,3'-diaminobenzidine-tetramer (straight ratio).The structures of the products were analyzed by SEM, FT-IR and XRD spectral methods and their characterizations were made.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectKimyatr_TR
dc.subjectChemistryen_US
dc.titleO-dianisidin ve 3,3`-diaminobenzidin türevli bazı polifosfazen mikro/nano kürelerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması
dc.title.alternativeThe synthesis and characterization of some o-dianisidine and 3,3'-diaminobenzidine derived polyphosphazene micro/nano spheres
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2019-11-19
dc.contributor.departmentKimya Ana Bilim Dalı
dc.identifier.yokid10281744
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityBİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid559546
dc.description.pages61
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess