Now showing items 1-17 of 17

  • Antik Çağ mozaiklerinde at betimleri 

   Köker, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Antikçağ yaşantısında ve inançlarında önemli bir yere sahip olan at, ikonografik olarak birçok sanat dalında her zaman yer bulmuştur. Antik çağ söylencelerinde soyluların, kahramanların yoldaşı olan atlara, heykeltıraşlık ...
  • Antik Çağ mozaiklerinde at betimleri 

   Köker, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Antikçağ yaşantısında ve inançlarında önemli bir yere sahip olan at, ikonografik olarak birçok sanat dalında her zaman yer bulmuştur. Antik çağ söylencelerinde soyluların, kahramanların yoldaşı olan atlara, heykeltıraşlık ...
  • Antik Çağ mozaiklerinde at betimleri 

   Köker, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Antikçağ yaşantısında ve inançlarında önemli bir yere sahip olan at, ikonografik olarak birçok sanat dalında her zaman yer bulmuştur. Antik çağ söylencelerinde soyluların, kahramanların yoldaşı olan atlara, heykeltıraşlık ...
  • Antik Çağ mozaiklerinde at betimleri 

   Köker, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Antikçağ yaşantısında ve inançlarında önemli bir yere sahip olan at, ikonografik olarak birçok sanat dalında her zaman yer bulmuştur. Antik çağ söylencelerinde soyluların, kahramanların yoldaşı olan atlara, heykeltıraşlık ...
  • Grek sanatında karışık yaratıklar 

   Temür, Akin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Grek sanatında sıkça tasvir edilen karışık yaratıklar Antik çağ insanının inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu yaratıklar; o dönem insanının bazen hayalleri veya korkularından; çoğu zaman da anlaşılamayan soyut ...
  • Grek sanatında karışık yaratıklar 

   Temür, Akin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Grek sanatında sıkça tasvir edilen karışık yaratıklar Antik çağ insanının inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu yaratıklar; o dönem insanının bazen hayalleri veya korkularından; çoğu zaman da anlaşılamayan soyut ...
  • Grek sanatında karışık yaratıklar 

   Temür, Akin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Grek sanatında sıkça tasvir edilen karışık yaratıklar Antik çağ insanının inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu yaratıklar; o dönem insanının bazen hayalleri veya korkularından; çoğu zaman da anlaşılamayan soyut ...
  • Grek sanatında karışık yaratıklar 

   Temür, Akin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Grek sanatında sıkça tasvir edilen karışık yaratıklar Antik çağ insanının inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu yaratıklar; o dönem insanının bazen hayalleri veya korkularından; çoğu zaman da anlaşılamayan soyut ...
  • Peter Paul Rubens'in sanatında melek figürü 

   Yaman Gülerci, Büşra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Avrupa'da en tanınmış Flaman sanatçı olan Peter Paul Rubens (1577-1640), Barok resim sanatının önde gelen usta isimlerindendir. Reform karşıtı sunak resimleri, portreler, manzara resimleri, mitolojik ve canlandırma ...
  • Plastik sanatlarda soyut somut gösterge ve görseller üzerine metaforik bir yaklaşım 

   Gültepe, Gülten (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Plastik sanatlarda, sanatsal yaratışlar veya tasarımlar, her türlü nesne ve eylemin temelini oluşturan dil ve düşünce yapısı, sosyo-kültürel deneyimlerin yansımaları neticesinde belirmiştir ki kültürel miras, temelinde ...
  • Plastik sanatlarda soyut somut gösterge ve görseller üzerine metaforik bir yaklaşım 

   Gültepe, Gülten (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Plastik sanatlarda, sanatsal yaratışlar veya tasarımlar, her türlü nesne ve eylemin temelini oluşturan dil ve düşünce yapısı, sosyo-kültürel deneyimlerin yansımaları neticesinde belirmiştir ki kültürel miras, temelinde ...
  • Plastik sanatlarda soyut somut gösterge ve görseller üzerine metaforik bir yaklaşım 

   Gültepe, Gülten (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Plastik sanatlarda, sanatsal yaratışlar veya tasarımlar, her türlü nesne ve eylemin temelini oluşturan dil ve düşünce yapısı, sosyo-kültürel deneyimlerin yansımaları neticesinde belirmiştir ki kültürel miras, temelinde ...
  • Plastik sanatlarda soyut somut gösterge ve görseller üzerine metaforik bir yaklaşım 

   Gültepe, Gülten (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Plastik sanatlarda, sanatsal yaratışlar veya tasarımlar, her türlü nesne ve eylemin temelini oluşturan dil ve düşünce yapısı, sosyo-kültürel deneyimlerin yansımaları neticesinde belirmiştir ki kültürel miras, temelinde ...
  • Türk sanatında insan figürünün ikonografik açıdan değerlendirilmesi 

   Yilmaz, Işil Nehir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk sanatı köklü ve zengin bir gelişme göstermiş, yayıldıkları geniş coğrafyalarda büyük izler bırakmışlardır. Çağlar boyunca farklı medeniyet ve kültürlerle karşılaşılmış, bu kültürlerden etkilenmiş ve etkilemiştir. ...
  • Türk sanatında insan figürünün ikonografik açıdan değerlendirilmesi 

   Yilmaz, Işil Nehir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk sanatı köklü ve zengin bir gelişme göstermiş, yayıldıkları geniş coğrafyalarda büyük izler bırakmışlardır. Çağlar boyunca farklı medeniyet ve kültürlerle karşılaşılmış, bu kültürlerden etkilenmiş ve etkilemiştir. ...
  • Türk sanatında insan figürünün ikonografik açıdan değerlendirilmesi 

   Yilmaz, Işil Nehir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk sanatı köklü ve zengin bir gelişme göstermiş, yayıldıkları geniş coğrafyalarda büyük izler bırakmışlardır. Çağlar boyunca farklı medeniyet ve kültürlerle karşılaşılmış, bu kültürlerden etkilenmiş ve etkilemiştir. ...
  • Türk sanatında insan figürünün ikonografik açıdan değerlendirilmesi 

   Yilmaz, Işil Nehir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk sanatı köklü ve zengin bir gelişme göstermiş, yayıldıkları geniş coğrafyalarda büyük izler bırakmışlardır. Çağlar boyunca farklı medeniyet ve kültürlerle karşılaşılmış, bu kültürlerden etkilenmiş ve etkilemiştir. ...