Now showing items 1-20 of 208

  • Abdurrezzak ve hadisçiliği 

   Çetin, Musa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu, meşhur hadîs âlimi Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî ve Hadîsçiliği'dir. Hicrî 126/744 ve 211/827 yıllan arasında yaşamış olan Abdürrezzâk' in dönemi, Emevîler'in son dönem halîfesi ...
  • Abdurrezzak ve hadisçiliği 

   Çetin, Musa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu, meşhur hadîs âlimi Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî ve Hadîsçiliği'dir. Hicrî 126/744 ve 211/827 yıllan arasında yaşamış olan Abdürrezzâk' in dönemi, Emevîler'in son dönem halîfesi ...
  • Abdurrezzak ve hadisçiliği 

   Çetin, Musa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu, meşhur hadîs âlimi Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî ve Hadîsçiliği'dir. Hicrî 126/744 ve 211/827 yıllan arasında yaşamış olan Abdürrezzâk' in dönemi, Emevîler'in son dönem halîfesi ...
  • Abdurrezzak ve hadisçiliği 

   Çetin, Musa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu, meşhur hadîs âlimi Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî ve Hadîsçiliği'dir. Hicrî 126/744 ve 211/827 yıllan arasında yaşamış olan Abdürrezzâk' in dönemi, Emevîler'in son dönem halîfesi ...
  • Abdurrezzak ve hadisçiliği 

   Çetin, Musa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu, meşhur hadîs âlimi Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî ve Hadîsçiliği'dir. Hicrî 126/744 ve 211/827 yıllan arasında yaşamış olan Abdürrezzâk' in dönemi, Emevîler'in son dönem halîfesi ...
  • Bâbertî`nin hadisçiliği 

   Akkuş, Abdurrahman (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-02)
   Ekmelüddîn el-Bâbertî, yazmış olduğu eserleri ve yetiştirmiş olduğu öğrencileri ile H. 8. asırda İslâmî ilimlerin her sahasında adından söz ettiren ve Hanefî ilim geleneğinin sürdürülmesinde payı olan muhakkik âlimlerimi ...
  • Din kültürü ve ahlâk bilgisi ders kitaplarında kullanılan hadis materyalinin tespit ve tahlili 

   Ertaş, Hikmetullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizde, Cumhuriyetten günümüze kadar olan süreçte (1920-2012) Milli Eğitim Bakanlığı'nca; ilkokul 4. sınıftan başlamak üzere lise (son) 12. sınıfa kadar zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ...
  • Din kültürü ve ahlâk bilgisi ders kitaplarında kullanılan hadis materyalinin tespit ve tahlili 

   Ertaş, Hikmetullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizde, Cumhuriyetten günümüze kadar olan süreçte (1920-2012) Milli Eğitim Bakanlığı'nca; ilkokul 4. sınıftan başlamak üzere lise (son) 12. sınıfa kadar zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ...
  • Din kültürü ve ahlâk bilgisi ders kitaplarında kullanılan hadis materyalinin tespit ve tahlili 

   Ertaş, Hikmetullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizde, Cumhuriyetten günümüze kadar olan süreçte (1920-2012) Milli Eğitim Bakanlığı'nca; ilkokul 4. sınıftan başlamak üzere lise (son) 12. sınıfa kadar zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ...
  • Din kültürü ve ahlâk bilgisi ders kitaplarında kullanılan hadis materyalinin tespit ve tahlili 

   Ertaş, Hikmetullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizde, Cumhuriyetten günümüze kadar olan süreçte (1920-2012) Milli Eğitim Bakanlığı'nca; ilkokul 4. sınıftan başlamak üzere lise (son) 12. sınıfa kadar zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ...
  • Divan şiirinde lafzî âyet ve hadis iktibasları 

   Keleş, Reyhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma yirmi iki Divan şairinin Türkçe şiirlerinde yaptıkları lafzî âyet ve hadis iktibaslarını içermektedir. Bu şairler her yüzyılda öne çıkmış şahsiyetler başta olmak üzere, mutasavvıf, sultan, şeyhülislâm ve kadın ...
  • Divan şiirinde lafzî âyet ve hadis iktibasları 

   Keleş, Reyhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma yirmi iki Divan şairinin Türkçe şiirlerinde yaptıkları lafzî âyet ve hadis iktibaslarını içermektedir. Bu şairler her yüzyılda öne çıkmış şahsiyetler başta olmak üzere, mutasavvıf, sultan, şeyhülislâm ve kadın ...
  • Divan şiirinde lafzî âyet ve hadis iktibasları 

   Keleş, Reyhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma yirmi iki Divan şairinin Türkçe şiirlerinde yaptıkları lafzî âyet ve hadis iktibaslarını içermektedir. Bu şairler her yüzyılda öne çıkmış şahsiyetler başta olmak üzere, mutasavvıf, sultan, şeyhülislâm ve kadın ...
  • Divan şiirinde lafzî âyet ve hadis iktibasları 

   Keleş, Reyhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma yirmi iki Divan şairinin Türkçe şiirlerinde yaptıkları lafzî âyet ve hadis iktibaslarını içermektedir. Bu şairler her yüzyılda öne çıkmış şahsiyetler başta olmak üzere, mutasavvıf, sultan, şeyhülislâm ve kadın ...
  • Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe ve Kitabu`l-Musannef`i 

   Yatkin, Nihat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-02)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ EBÛ BEKR İBN EBÎ ŞEYBE VE KÎTÂBU'L-MUSANNEFİ Nihat YATKIN Danışman : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Erzurum - 1998 - Sayfa : VIII+242 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Hicrî 159-235/775-849 yıllan ...
  • Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe ve Kitabu`l-Musannef`i 

   Yatkin, Nihat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-02)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ EBÛ BEKR İBN EBÎ ŞEYBE VE KÎTÂBU'L-MUSANNEFİ Nihat YATKIN Danışman : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Erzurum - 1998 - Sayfa : VIII+242 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Hicrî 159-235/775-849 yıllan ...
  • Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe ve Kitabu`l-Musannef`i 

   Yatkin, Nihat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-02)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ EBÛ BEKR İBN EBÎ ŞEYBE VE KÎTÂBU'L-MUSANNEFİ Nihat YATKIN Danışman : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Erzurum - 1998 - Sayfa : VIII+242 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Hicrî 159-235/775-849 yıllan ...
  • Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe ve Kitabu`l-Musannef`i 

   Yatkin, Nihat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-02)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ EBÛ BEKR İBN EBÎ ŞEYBE VE KÎTÂBU'L-MUSANNEFİ Nihat YATKIN Danışman : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Erzurum - 1998 - Sayfa : VIII+242 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Hicrî 159-235/775-849 yıllan ...
  • Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe ve Kitabu`l-Musannef`i 

   Yatkin, Nihat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-02)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ EBÛ BEKR İBN EBÎ ŞEYBE VE KÎTÂBU'L-MUSANNEFİ Nihat YATKIN Danışman : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Erzurum - 1998 - Sayfa : VIII+242 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN Hicrî 159-235/775-849 yıllan ...
  • Ebu Davud ve Süneni 

   İmamoğlu, Lütfü (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ebû Dâvud, hadis ilmi tarihi bakımından altın çağ kabul edilen hicrî üçüncü asırda yaşamıştır. Bu asır, İslâm Medeniyeti'nin ve İslâmî İlimlerin zirveye ulaştığı hareketli ve bereketli bir dönemdir. Tez konumuz olan ...