Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul Kadı Sicillerinde Bey' Bi'l-vefâ sözleşmeleri 

      Öz, Ceyhun (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Tezde hukuk tarihimizin en tartışmalı konuları arasında sayılan ve krediyi temin vasıtalarından biri olarak hicrî 5. yüzyıldan (mîlâdî 11. yüzyıl) itibaren insanların ihtiyaçlarını gideren bey' bi'l-vefâ sözleşmeleri ...