Now showing items 1-1 of 1

    • Abdü`l-`Azìz `Asım-ı `Irákí`nin hayatı, edebi kişiliği ve divanı 

      Onuk, Osman (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-24)
      Bu çalışmada XIX. yüzyılda klasik edebiyat geleneği ile yetişmiş olan Abdülaziz Asım'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri tanıtılmıştır. Divanın çeviri yazılı metni hazırlanmış, metnin biçim ve muhteva incelemesi ...