Now showing items 1-1 of 1

    • Çağdaş Türk Şiirinde yabancılaşma (1950`den Günümüze) 

      Doğan, Mehmet Medeni (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-01-17)
      Bu çalışmada, 1950'den günümüze, şiir metinleri üzerinden yaptığımız okuma ve incelemelerle, şairlerin hangi sebeplerle nelere yabancılaştıkları ve deneyimledikleri yabancılaşmayı metinlerine nasıl aksettirdikleri ...