Now showing items 1-1 of 1

    • Ġarâibü'ṣ-Şıġar Dîvânı'nın söz varlığı 

      Yıldız, Alper (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışma, Ali Şir Nevâyî'nin dört divanından ilki olan Ġarâᵓibü'ṣ-Ṣıġar Dîvânı'nın söz varlığının ortaya konması amacıyla hazırlanmıştır.Çalışmanın `Giriş` bölümünde Çağatay Türkçesi, Ali Şir Nevâyî ve ...