Now showing items 1-4 of 4

  • Bursalı İbrahim Râzî Divanı 

   Elaldi, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-08-02)
   Bu çalışma, XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başında Bursa'da doğmuş ve yaşamış Bursalı İbâhîm Râzî'nin Divan'ının Konya Mevlana Müzesi'nde kayıtlı mevcut tek nüshası üzerine yapılmış bir doktora ...
  • Hikâye-i Sergüzel üzerine bir inceleme 

   İpek, Şuheda (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-24)
   Hikâye-i Sergüzel 19. yüzyılda çerçeve masal tekniği ile oluşturulmuş bir anlatıdır. Fakat eser hakkında bu güne kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. Çalışmada bu eserin seçilmesinin temel sebebi de budur. Metin Osmanlıca ...
  • Ketencizâde Mehmet Rüştü Efendi-İntîbâhü`t-Tâlibîn (İnceleme-metin) 

   Sümbüllü, Aslihan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-04-08)
   Ketencizâde Mehmet Rüştü, 1836 yılında Erzurum'da doğmuş, aynı şehirde eğitim almış, imamlık yapmış bir şairdir. 19. asır mutasavvıfları gibi eserlerinin çoğunluğunda gazel, kaside, mesnevi, muhammes, müseddes, müsemmen ...
  • Osmanlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (1838-1876) 

   Okumuş Gürtürk, Ayşenur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada Osmanlı Devleti Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 1838-1876 yılları arasındaki gelişim sürecinin detaylı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. Sultan II. Mahmud döneminde ülke içerisindeki menzilhâneler ...