Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye`de gübre talebinin zaman serisi modelleri 

      Kale, Ayşe (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      IV ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye' de gübre talebinin modellenınesi ve bu talebi oluşturan çeşitli faktörlere göre esnekliklerinin saptanmasıdır. Genel bilgileri içeren birinci ve ikinci bölümde, gübrenin tarımdaki ...