Now showing items 1-1 of 1

    • Periyodik gruplar ile abelyen ve nilpotent gruplar arasındaki ilişkiler 

      Ankaralioğlu, Nurullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Grup teorisinin çalışma konulan arasında yer alan periyodik gruplar teorisi ile abelyen ve nilpotent gruplar arasındaki ilişkiler incelendi. Bir mixed grubu tümüyle torsion ya da torsion-free gruba dönüştürmenin mümkün ...