Show simple item record

dc.contributor.advisorYaraşır, Meryem Nilüfer
dc.contributor.authorYildirim, Nurdan
dc.date.accessioned2020-12-29T16:10:50Z
dc.date.available2020-12-29T16:10:50Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2018-10-02
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/452572
dc.description.abstractFtalosiyaninler, fotokimyasal, elektrokimyasal ve katalitik özellikleri taşıyan çok önemli aromatik makrosiklik bileşiklerdir [1]. Periyodik tablonun birçok metali ile kolayca koordinasyon kompleksleri oluşturabilirler. Tetrapirol halkasının bir üyesi olan ftalosiyaninler yüksek teknolojik uygulama alanına sahip olması nedeniyle oldukça ilgi çekmektedir.Bu çalışmada M {2(3), 9(10), 16(17), 23(24)—tetrakis (4-(metiltiyo) fenoksi) ftalosiyanin} (M=2H, Zn, Co) elde edilmiştir. Bu ftalosiyaninler 4-(4-(metiltiyo)fenoksi) ftalonitril'in uygun metal tuzlarıyla [MX2] ( X=CI veya X=Ac) hegzanol ve 1,8-diazabisiklo[5.4.0] undeka-7-ene (DBU) ortamında reflux sıcaklığında siklotetramerizasyon reaksiyonuyla elde edilmişlerdir. Ftalosiyaninler uygun metotlarla saflaştırıldıktan sonra UV-Vis, IR, 1H-NMR ve MASS spektrumları yardımıyla aydınlatılmıştır.
dc.description.abstractPhthalocyanines are aromatic macrocyclic compounds carrying very important photochemical, electrochemical and catalytic properties. They can easily form coordination complexes with most elements of the periodic table. Phthalocyanines (Pcs) and related compounds are member of the tetrapyrrolic macrocycle family, which are worthy of attention due to having high technologital applications.In the present work, M {2(3), 9(10), 16(17), 23(24)—tetrakis (4-(methylthio) phenoxy) phthalocyanine} (M=2H, Zn, Co) were obtained from cylotetramerization reaction of 4-(4-(methylthio) phenoxy) phthalonitrile with corresponding appropriate [MX2] (X=C lor X=Ac) in the presence of hexanol and 1,8-diazabisiklo[5.4.0] undeka-7-ene (DBU) as a strong at reflux temperature. All of the phthalocyanines were purified by chromatography. The elemental analysis, UV-vis, IR, 1H-NMR and MASS spectra confirm the proposed structures of the compounds.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectKimyatr_TR
dc.subjectChemistryen_US
dc.titleO köprülü beta sübstitüe yeni tip ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of beta substituted phthalocyanines with O-bridge
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-10-02
dc.contributor.departmentKimya Anabilim Dalı
dc.subject.ytmMetallopthalocyanines
dc.subject.ytmSubstituted phtalocyanines
dc.identifier.yokid10193009
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universitySAKARYA ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid509894
dc.description.pages77
dc.publisher.disciplineAnorganik Kimya Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess