Recent Submissions

 • Binsâlim Himmîş ve tarihî romanları 

  Kaya Aitaouri, Semra (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-20)
  Bu çalışmada, son dönemin önemli yazar ve düşünce insanı olan Faslı Binsâlim Hımmîş'in edebî kişiliği ve tarihî romanları incelenmiştir. Araştırmada kullanılan temel kaynaklar Hımmîş'in Mecnûnü'l-hukm, ...
 • Dârülhilâfe`nin oluşum sürecinde doğu Bağdat`taki mimari yapılar (279-334/892-945) 

  Sazak, Ömer (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-20)
  İslam medeniyeti tarihi içerisinde büyük bir öneme sahip olan Bağdat, devlet merkezi olarak Abbâsî halifesi Ebû Ca'fer el-Mansûr (136-158/754-775) tarafından ilk olarak Dicle nehrinin batı yakasında kurulmuştur ...
 • Okuduğunu anlama stratejilerinin farklı okuma düzeyindeki öğrencilerin okuduğunu anlama ve bilişsel farkındalık becerilerine etkisi 

  Çapoğlu, Erhan (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-19)
  Okuduğunu anlama becerisi çağın gereksinimlerine uygun ve bu gereksinimlere cevap veren bireylerin en önemli özelliklerinden biri olup okulda kazanılan bu beceri okul çağlarında bireyin akademik başarı sağlamasında da ...
 • Solunum sisteminin analizi ve solunum hastalıkları teşhisinde uzman sistemlerin kullanımı 

  Üncü, Ümit (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Anahtar Kelimeler solunum sistemi matematiksel model, sirkülasyon, ventilasyon, solunum hızı. solunumda hava akışu ölçme teorisi akciğer hacmi toplam akciğer kapasitesi hayati kapasite, soluk alım kapasitesi soluk ...
 • Alunit cevherinin kalsinasyon ve alkali ortamda liç kinetiği 

  Özacar, Mahmut (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Anahtar kelimeler: Alunit, alumina, kalsinasyon kinetiği, Uç, liç kinetiği. Bu çalışmada Şaphane alunit cevherinin kalsinasyon ve sodyum hidroksit çözeltisindeki liç kinetiği incelenmiştir. Çalışmalarda, kalsinasyon ...
 • Motor çalışma sıcaklığının performans parametrelerine etkilerinin incelenmesi 

  Şahin, Salih (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET `MOTOR ÇALIŞMA SICAKLI?I` İçten yanmalı motorlarda temel hedef, silindir içerisinde yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştürülen yakıtın kimyasal enerjisinin, maksimum oranda faydalı enerjiye dönüştürülmesidir. Bu enerji ...
 • Optik fiberlerde zayılama ve kayıplar 

  Salman, Semih (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET (Anahtar Kelimeler: Fiber Optik Kablo, Optik Kayıplar) Bakır tel ve koaksiyel kablo yardımıyla yapılan iletişim sistemleri ile, uydu ve R/L sis temlerinde oluşan dinleme, karışma, gürültü, iletim kapasitesi ve iletim ...
 • 8414 (DIN 17240) Çeliğinin kaynak esasındaki davranışı 

  Özgirgin, Mustafa Cumhur (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET c? Günümüzde araçlarda, sabit yapılarda ve personel korumalarında zırh sistemleri çok etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan zırh çelikleri su verilmiş ve temperlenmiş çelikler grubuna girmektedir. ...
 • LRC devresi ile RF alan çözelti etkileşiminde kayıp faktörleri ve hücre sabitleri 

  Çoruh, Ali (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Anahtar kelimeler : Kayıp faktörü(x`)> Çözelti direnc(Rç), Eşdeğer iletkenlik(A), Çözelti sığası(Cç), Hücre sabiti(Ç) Elektrolitlerin (a) öziletkenlikleri, (A) eşdeğer iletkenlikleri ve (Rç) elektrolitik dirençleri, ...
 • Robotlarda kullanılan DC motorların bilgisayrla seçimi 

  Uygun, Zekeriya (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  Anahtar Kelimeler Servo Motorlar, Robotlar, Motor Hesaplamaları Fırçasız olarak bilinen magnetik motor olan servo motorlar çok yaygın bir kullanım ve çalışma sahasına sahiptir. Genellikle robotlarda kullanılmalarına rağmen; ...
 • 1010 ordu donatım ana tamir fabrikasındaki elektrik ark ocağında üretim verimlilğinin artıcı işlemlerin etüdü ve uygulanması 

  Yildirim, İsmail (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  Anahtar Kelimeler: Elektrik Ark Ocağı, Oksijen Üfleme Ülkemizde ve dünyada ark ocakları ile çelik üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde dünya çelik üretiminin % 40'ı ark ocakları ile yapılmaktadır. Düşük ilk ...
 • Kırmızı çamurun seramik endüstrisinde değerlendirilmesi 

  Yalçin, Nevin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET ANAHTAR KELİMELER: Kırmızı çamur, atık değerlendirme, seramik sırlar, seramik malzemeler. Kırmızı çamur, Bayer prosesi ile alumina üretimi sırasında meydana gelen bir atık maddedir. Üretime giren boksit cevherinin ...
 • Çinko alüminyum (ZA) alaşımlarının aşınması ve yatak malzemesi olarak kullanımının araştırılması 

  Apaydin, İsa (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Bu çalışmada ZA12 ve ZA27 esaslı alaşımlar ile beyaz metal ve bronzun özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca ZA12 ve ZA27 esaslı alaşımlar üzerinde Mn ve Si 'un etkileri araştırılmıştır. Alaşımların ...
 • Katı atıkların özellikleri-bertaraf metodlarının karşılaştırılması 

  Bayrak, Nevin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  Çevre sorunlarından biri olan katı atıkların, çeşitleri ve miktarları, gelişen endüstriye ve çoğalan nüfusa paralel olarak artmaktadır. Bu çalışmada, katı atıkların dane çapı, su muhtevası, pH, birim hacim ağırlığı ve ...
 • Termokimyasal metodla ince tabaka eldesi 

  Özdemir, Özkan (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Anahtar Kelimeler : Termokimyasal Reaksiyon, Difüzyon, İnce Sert Filmler Sert kaplamalarla malzemelerin korunması, parça performansının arttırılmasında kullanılan en önemli yollardan biridir. Çeşitli mühendislik ...
 • Emülziyon tipi sıvı membran prosesi ile seyreltik sulu çözeltilerden krom giderilmesi 

  Yildiz, Ahmet (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Anahtar kelimeler: Sıvı membran, emülziyon tipi sıvı membran, karışımların ayrılması, ekstraksiyon, metal ekstraksiyonu, krom giderilmesi, Alamine 336. Polimerik, seramik ve metalik membranların kullanıldığı membran ...
 • Lineer uzaylarda komplementasyon problemi 

  Can, Engin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Bu çalışmada M. Lynn Batten ve Albrecht Beutelsphaer ' in `The Theory Of Finite Linear Spaces` adlı kitabı temel alınmıştır. Yazarlar bu kitapta sonlu lineer uzayların bazı kombinatorik özelliklerini vermişlerdir. ...
 • KGDD`lerde sertleşme üssü ve mukavemet katsayısının östemperleme ısıl işlemine göre değişiminin incelenmesi 

  İlhan, Esat (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Bu çalışmada DÖKTAŞ A.Ş. tarafından standartlara uygun olarak dökülen KGDD malzeme kullanılmıştır. Östemperleme sıcaklığının malzemenin çekme mukavemeti, sertleşme üssü ve mukavemet katsayısına etkisi incelenmiştir. ...
 • Çok katlı betonarme yapılarda dışmerkezlik etkisinin incelenmesi 

  Türkşen, Bahri (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DIŞMERKEZLİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET Anahtar Kelimeler : Perdeli yapılar, dışmerkezlik, Ehler-Emrem yöntemi Bu çalışmada, betonarme perdeli çok katlı yapılarda dışmerkezlik etkisi incelenmiştir. ...
 • Tünel olayının modellenmesi 

  Gür, Muzaffer (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-13)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: Harmonik sistemler, Klasik dalga denklemi, Klein-Gordon dalga denklemi, LC modeller, Tünel olayı Bu çalışmada, basit bir potansiyel engeli için mekanik ve elektrik modelleme yapılıp, tünel olayının ...

View more