Now showing items 1-9 of 9

  • 14. ve 15. İstanbul bienallerindeki kolaj ve asamblaj uygulamaları 

   Şakir, Seda (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-14)
   Çağlar boyunca her dönemde var olan sanat, ait olduğu dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. En yalın anlamıyla bir iletişim biçimi olan sanat, aynı zamanda dini tasvir, toplumsal eleştiri, gerçekliğin yorumlanması, güzelliğin ...
  • Altın Orda Devleti`nde Nasıreddin Toktamış Han Dönemi (1379-1397) 

   Verdiyev, Mahammad (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-22)
   XIII. yüzyıl başlarında Cengiz Han önderliğinde ortaya çıkan Moğolların yaptıkları istila faaliyetleri sonucunda dönemin bir çok halkının kaderini yeniden belirlenmiş ve dünyanın siyasi haritası yendien çizilmiştir. Cengiz ...
  • Cemaleddin Aksarayi`nin hayatı-eserleri 

   Görkaş, İrfan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Dil-güşâ (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım) 

   Kazanci, Sinan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-07)
   Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ...
  • Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi`ndeki by7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (75b-145b) 

   Fidan, Mustafa (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-18)
   Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 7890/4 numaralı mesnevi mecmuası eserin 75b ve 145b varakları arasındaki bölümün transkripsiyonlu metni ve incelemesinden oluşmaktadır.Bu varaklar arasında dokuz ...
  • Kırşehir merkez Türk devri yapılarında taş süsleme (13-14. yüzyıl) 

   Aslan, Yunus (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-22)
   Bu tez çalışmasında, Kırşehir il merkezinde bulunan 13-14. yy. tarihleri arasında inşa edilmiş olan mimari yapıların taş süslemeleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında iki cami, dört türbe ve bir medrese olmak üzere yedi ...
  • Mevlânâ Müzesi Kütüphanesindeki 2456 numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-metin) 

   Altin, Dilber (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-07)
   Çalışmamız, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesindeki 2456 numaralı şiir mecmuasının tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Eserin mürettibi belli değildir. Çoğunluğu 16. yüzyıl şairlerine ait gazeller tertip edilerek ...
  • Tebâreke (Sûretü`l-mülk) tefsiri (İnceleme-metin-dizin) (64b-126b) 

   Ölker, Perihan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-02)
   14. yüzyılda yazılmış olan Tebâreke (Sûretü'l-Mülk) Tefsiri, Edhem Bin Hıfzullah Bin Hasan et-Tavil el-Bağdadî tarafından 15. yüzyılda istinsah edilmiştir. Tefsir bir geçiş dönemi eseridir. Bu nedenle Türk dilinin ...
  • XIII.-XIV. yüzyıllarda Anadolu`da Harezmliler (Horzumlular) 

   Ercan, Muhammet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-24)
   Harezmşahlar, 1097-1237 yılları arasında Harezm, Maveraünnehr, İran, Gazne ve Güney Azerbaycan bölgelerine hâkim olan bir Türk devletidir. Celaleddin Harezmşah, Moğol istilalarıyla beraber yıkılış sürecine gelen devletini ...