Now showing items 1-1 of 1

    • HLA-B27 antijen pozitifliği olan çocuklarda immünolojik bulgular 

      Sucu, Zehra (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2019-05-13)
      Amaç: HLA-B27 antijen pozitifliğinin bazı otoimmün ve otoinflamatuvar hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu ilişkinin nasıl ortaya çıktığı henüz iyi bilinmemektedir. HLA-B27 pozitifliği olan çocuklarda immünolojik ...