Now showing items 1-1 of 1

    • Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

      Erçolak, Vehbi (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      Kronik böbrek hastalığı, hastaların yaşamında ciddi zorluklara neden olur. Hemodiyaliz, halen en yaygın renal replasman tedavi tipidir. Bu hastalarda hem hastalığın meydana getirdiği semptomlar nedeniyle hem de bir hemodiyaliz ...