Now showing items 1-1 of 1

    • Hasta merkezli bakım konusunda hekimlerin ve hastaların algı ve görüşleri 

      Şahin, Gülay (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2020-11-17)
      Giriş ve Amaç: Günümüzde tıp uygulamaları hekim merkezliden hasta merkezli yaklaşıma doğru bir değişim göstermektedir. Bu çalışmada tıp fakültesi dönem bir, üç, altı öğrencilerinin ve hastaların hasta merkezli bakım ...