Now showing items 1-8 of 8

  • Agrarian economy and primary education in the Salonican countryside in The Hamidian Period (1876-1908) 

   Küçükceran, Zeynep (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu merkezileşen yönetime giden yolda eğitimin önemini fark etmeye başladı. Osmanlı Tebaası, İmparatorluğun gelişmesi için, yönetim zihniyetinin temel prensipleri mucibince ...
  • Bedırxan Pashazades, power relations and nationalism: 1876-1914 

   Koç, Yener (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez, II Abdülhamit (1876-1909) ve II Meşrutiyet (1908-1914) dönemlerinde Bedirhan Paşazadeler olarak bilinen bir ailenin politik ve kültürel faaliyetlerine odaklanarak, mezkûr zaman zarfında Kürt ileri gelenleri ile ...
  • Buçuk millet: The Ottoman Gypsies in the reign of Sultan Abdülhamid II (1876-1909) 

   Yüksel, Ceyda (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez temel olarak Osmanlı tarihinin en göz ardı edilmiş topluluğu olan Çingeneleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler gibi ...
  • Everyday lives of Ottoman Muslim women: Hanımlara Mahsûs Gazete (Newspaper for Ladies) (1895-1908) 

   Zeren Enis, Ayşe (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?Osmanlı vatandaşlığı? kavramının oluştuğu ondokuzuncu yüzyılda, kadınlar ve çocuklar Osmanlı toplumunun ?yeni? vatandaşları olarak kimliklendirilmiş ve önemsenmeye başlamışlardır. Toplumsal değişim Tanzimat döneminde ...
  • Exile days of Abdülhamid II in Selonica (1909-1912) and confiscation of his wealth 

   Karakişla, Yavuz Selim (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-24)
   IX ÖZET Bu çalasına ilk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünen, içice geçmiş iki ayrı bölümden oluşuyor. Birinci bölümde II. Abdülhamid' in Selanik' deki sürgünlük günlerini (1909-1912) inceledim. Bu bölümde, ...
  • Insanity in the reign of Abdülhamid II: 1876-1909 

   Belli, Burcu (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma II. Abdülhamid döneminde akıl hastalarının devlet nazarındaki yerlerini saptamaya çalışmaktadır. Bu çalışmadaki temel mesele, akıl hastalarının ve akıl hastalığının II. Abdülhamid'in yardımsever ve koruyucu ...
  • Poetics and politics of photography: The representation of Japan in the photography collection of Abdulhamid II 

   Kaygusuz, Banu (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   II. Abdulhamid fotoğraf koleksiyonundaki Japonya'ya dair fotoğraf albümlerini konu alan bu tez, ?modern? devletin ve toplumun temsil stratejilerinin bir aracı olarak fotoğrafın ticari ve siyasi kullanımını vurgular.
  • Understanding Afrika-yi Osmani in the late Ottoman Period: The case of Zanzibar 

   Babavatan, Hatice (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı İmparatorluğunun Afrika kıtasındaki varlığının daha iyi anlaşılabilmesi için Afrikâ-yi 'Osmânî ya da Osmanlı Afrikası kavramım öne sürmektedir. Konu temel olarak iki nokta üzerinde ele alınmaktadır. İlk olarak ...