Show simple item record

dc.contributor.advisorAytaç, Zeki
dc.contributor.authorTuluk (Özkaya), Figen
dc.date.accessioned2020-12-10T14:08:36Z
dc.date.available2020-12-10T14:08:36Z
dc.date.submitted1999
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/304825
dc.description.abstractEbenus 1. CİNSİNİN MORFOLOJİK VE ANATOMİK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ Figen TULUK (ÖZKAYA) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZET Araştırma materyali ülkemizin değişik bölgelerinden toplanan Ebenus L. cinsine ait 14 tür ve tür altı taksondan oluşmaktadır. Cinse ait türlerin tamamı ülkemiz için endemiktir. 6 tür Akdeniz, 8 tür de İran - Turan elementidir. Türlerin pedinkullarından ve yaprakcıklarından enine kesitler alınarak fast - green ikili boyama sistemi ile boyanmıştır. Pedinkül yaspıklarında epidermis, korteks, iletim demetleri ve öz yapıları mevcuttur. Morfolojik olarak kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve özellikleri tek tek incelenmiştir. Bilim kodu: 401 -03-04 Anahtar Kelimeler: Sistematik, Anatomi, Morfoloji, Ebenus Sayfa Adedi: 110 Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Zeki AYTAÇ
dc.description.abstractMORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL STRUCTURE OF THE GENUS EBENUS L. IN TURKEY Figen TULUK (ÖZKAYA) GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY December 1996 ABSTRACT The study material which belongs to genus Ebenus L. was collected from different regions of Turkey. It has 14 taxa at subspecies anvarietae level. All the species are endemic for Turkey. 6 species are belong to Mediterranian an 8 species belong to Iran - Turanien phytogeographical regions. Taking cross - sections from peduncle and leaflets were steined fast - green system. Epiderma, cordex, vascular tissues and central tissues were observed on peduncle, on the other hends epiderma, mezophylla and vascular system were observed on leaflets cross - section. Roats, caudex, peduncle, leaves, flowers fruit and seeds characteristics were examined morphologicaly. Science code: 401 -03-04 Key Words : Systematic, Anatomy, Morphology, Ebenus Page Number: 110 Adviser: Ass. Prof. Dr. Zeki AYTAÇen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectBiyolojitr_TR
dc.subjectBiologyen_US
dc.titleEbenus L. cinsinin morfolojik ve anatomik incelenmesi
dc.title.alternativeMorphological and anatomical structure of the genus ebenus L. in Turkey
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmEbenus
dc.subject.ytmMorphology
dc.subject.ytmAnatomy
dc.identifier.yokid85901
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityGAZİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid85901
dc.description.pages110
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess