Now showing items 1-2 of 2

  • Renk görüntü teorisi ve televizyona uygulaması 

   Taplamacioğlu, Mustafa Lami (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-20)
   -.IV- Ö Z E T RENK GÖRÜNTÜ TEORİLERİ VE TELEVİZYONA UYGULANMASI TAPLAMACIO?LÜ MUSTAFA LAMÎ DOKTORA TEZÎ G.Ü. FEN BÎLÎMLERÎ ENSTİTÜSÜ Elektrik-Elektronik Eğitimi Anabilim Dalı Aralxk 1986,135 sayfa Fiziksel her hareketi, ...
  • Televizyon reklamlarının ses-söz uyumu (Prozodi) yönünden incelenmesi ve dilimizin müziğine etkileri 

   Çuhadar, C. Hakan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET TELEVİZYON REKLÂMLARININ SES-SÖZ UYUMU (PROZODl) I ÖNÜNDEN ÎNCELENMESÎ VE DİLİMİZİN MÜZİ?İNE ETütLERÎ Yüksek Lisans Tezi C.Hakan Çuhadar Şubat 1986 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Problem : Televizyonda ...