Now showing items 1-3 of 3

  • Elektron telefon santralının bilgisayar destekli çalıştırılması 

   Özçelik, Metin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ELEKTRONİK TELEFON SANTRALININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇALIŞTIRILMASI (Yüksek Lisans Tezi) Metin ÖZÇELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mart 1997 ÖZET Günümüzde teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi, haberleşmede ...
  • Santraller arasındaki kapasite dengesinin incelenmesi 

   Arslan, Hale (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SANTRALLER ARASINDAKİ KAPASİTE DENGESİNİN İNCELENMESİ HaleARSLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos-1995 ÖZ Bu çalışmada, telefon şebekesindeki trunk kapasite ve talepleri incelenmektedir. Trunk aynı anda ...
  • Telekomünikasyon sisteminde son teknolojiye uygun santralin kurulması ve çalışması 

   Poyraz Özkan, Mine (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TELEKOMÎNÎKASYON SİSTEMİNDE SON TEKNOLOJİYE UYGUN SANTRALIN KURULMASI VE ÇALIŞMASI (Yüksek Lisans Tezi) Mine (ÖZKAN) POYRAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Şubat-1994 ÖZ Günümüzde telefon ve telefona dayalı ...