Now showing items 1-1 of 1

    • Kalite geliştirmede Taguchi Metodu ve bir uygulama 

      Caniyilmaz, Erdal (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      KALİTE GELİŞTİRMEDE TAGUCHI METODU VE BİR UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Erdal CANIYILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2001 ÖZET Bu çalışmada, Taguchi metodu ve özellikle Taguchi metodunun parametre ...