Now showing items 1-1 of 1

    • İnce plakların serbest titreşiminin ANSYS paket programı ile analizi 

      Tolun, Cengiz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      İnce Plakların Titreşiminin ANSYS Paket Programı İle Analizi (Yüksek Lisans Tezi) Cengiz TOLUN GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Şubat 2000 ÖZET Bu çalışmada, lineer,izotropik, homojen elastik ince bir dikdörtgen ...