Now showing items 1-1 of 1

    • Bazı naftilselenoglikolik asit türevlerinin sentezi 

      Yavuz, Serkan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      BAZI NAFTİLSELENOGLİKOLİK ASİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ (Yüksek Lisans Text) Seıkan YAVUZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2003 ÖZET Bu çalışmada, selenyumun bazı organik bileşikleri (sübstitfie naftilselenoglikolik ...