Now showing items 1-3 of 3

  • Bilgisayar yardımı ile kritik makine konstruksiyon elemanlarının kesit tasarımı 

   Kişioğlu, Yasin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   BİLGİSAYAR YARDIMI İLE KRİTİK MAKINA KONSTRUKS 1 YON ELEMANLARININ KESİT TASARIMI ( Yüksek Lisans Tezi ) Yasin KİŞİOĞLU GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 1991 ÖZ Bu çalışmada, kuvvet ve moment etkisi altındaki ...
  • Makine elemanlarının bilgisayar destekli tasarımı 

   Özkan, Murat Tolga (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   I MAKİNA ELEMANLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Murat Tolga ÖZKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz,1996 ÖZET Bu çalışmada Makina Elemanlarının Bilgisayar Yardımı ile Tasarımı ...
  • Standard makina elemanlarının autocad ortamında, autolisp yardımıyla tasarımı 

   Taşdelen, Hüseyin Avni (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilgisayar destekli tasarıma dayanan bu çalışma, Standard makine elemanları tasarımı için model araştırmasını konu alan bir dizi araştırmadan oluşmaktadır. AutoCAD gibi cad programlan, tasarımcıya, tasarımları daha kısa ...