Now showing items 1-1 of 1

    • İş güçlüğü boyutlarının belirlenmesi ve çok boyutlu istatistiksel analizi 

      Yüksel, İhsan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      İŞ GUÇLUGU BOYUTLARININ BELİRLENMESİ VE ÇOK BOYUTLU İSTATİSTİKSEL ANALİZİ (Doktora Tezi) İhsan YÜKSEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mart 1997 OZ İnsanı olumsuz yönde etkileyen, fiziksel ve mental yüklemelere ...