Now showing items 1-4 of 4

  • CCD teknolojisine dayalı olan yarıiletken foto-dedektörlü kızılötesi görüntü çeviricinin incelenmesi 

   Akpinar, Murat (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   CCD TEKNOLOJİSİNE DAYALI OLAN YARIİLETKEN FOTODEDEKTÖRLÜ KIZILÖTESİ GÖRÜNÜTÜ ÇEVİRİCİNİN İNCELENMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Murat Akpınar GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 2001 ÖZET Bu çalışmadaki amaç, GaAs ...
  • Kızılötesi görüntü çeviricideki elektrot yüzeylerinin incelenmesi 

   Kiymaz, Hasan Soner (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KIZILÖTESİ GORUNTU ÇEVİRİCİDEKİ ELKETROT YÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ( Yüksek Lisans Tezi ) H. Soner KIYMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık -2001 ÖZET Bu çalışmada, yarıiletken fotodedektör yüzeyinin, düzlemsel ...
  • Paralel düzlem elektrotlu gaz boşalma sisteminde akımın davranışı 

   Karadağ, Sevinç (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   PARALEL DÜZLEM ELEKTROTLU GAZ BOŞALMA SİSTEMİNDE AKIMIN DAVRANIŞI (Yüksek Lisans Tezi) Sevinç KARADAĞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz 2002 ÖZET Bu çalışmadaki amaç, GaAs katotlu paralel düzlem elektrotlu ...
  • Yarıiletken fotodedektörlü kızılötesi görüntü çeviricinin incelenmesi 

   Erden, Gülşehri (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, GaAs yarıiletken fotodedektörlü iyonizasyon tipli bir kızüotesi(KÖ) görüntü çeviricinin özellikleri incelendi. Sistemin uzaysal çözünürlüğü 10 piksel/mm'dir. KÖ radyasyon sistemin ışığa duyarlı dedektörünü ...