Now showing items 1-3 of 3

  • Ilgaz Dağları heteroptera türlerinin faunistik yönden araştırılması 

   Küçükbasmaci, İbrahim (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ILGAZ DAĞLARI HETEROPTERA TÜRLERİNİN FAUNİSTİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI (Yüksek Lisans Tezi) İbrahim KÜÇÜKBASMACI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 2001 ÖZET 1999-2000 yıllarının Mayıs-Eylül ayları arasında yapılan ...
  • Ilgaz Dağı büyük hacet yüksek dağ florası 

   Tekdemir, Rüknettin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İLGAZ DAĞI BÜYÜK HACET YÜKSEK DAĞ FLORASI (Yüksek Lisans Tezi) Rüknettin TEKDEMIR GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos 2003 ÖZET Bu çalışma ile 2001-2002 yıllan arasında Ilgaz Dağı Büyük Hacet Tepesi Yüksek ...
  • Ilgaz ve Işık Dağları syrphidae familyasının morfolojisi, ekolojisi, fauna ve sistematiği (Diptera: syrphidae) 

   Saribiyik, Süleyman (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Mayıs 1995 ile Eylül 1997 tarihleri arasında İlgaz Dağlan, Işık Dağlan ve çevresinde yakalanan 1389 syrphid örneğine dayanmaktadır. Bu çalışmada iki alt familyaya ait {Syrphinae ve Milesiinae) toplam 85 tür ...