Now showing items 1-1 of 1

    • İdeoloji mimarlık ilişkisi ve Türkiye`de halkevi binaları: 1932 - 1946 

      Gurallar Yeşilkaya, Neşe (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu araştırmanın amacı, İdeoloji - Mimarlık ilişkisi çerçevesi içinde, Tek Parti döneminde kültür ve sosyal yaşam üzerinde büyük etkileri olan Halkevleri'nin Binalarını incelemektir. Bu inceleme sırasında, dönemin ...